Nationell Samling By Rudolf Kjellen Cover Image

Nationell Samling (Hardcover)

$46.80
Usually Arrives at Kepler's in 3-14 Days

Description


Professor Rudolf Kjell n r antagligen mest k nd internationellt f r sitt akademiska arbete inom statsvetenskapen, d r han bland annat r grundare av disciplinen geopolitik. F rutom forskningen var han ven en aktiv samh llsdebatt r och samlade dessa texter f r att kunna presentera ett enande program f r den nationalistiska id str mning han engagerat sig i och som b rjade ta form i Sverige under b rjan av 1900-talet. Bokens syfte r att, med Kjell ns egna ord, utg ra en nationalistisk "samling i best md riktning och avsikt, p nationens eget v sens grund." Bokens r da tr d r viljan till en politisk f r ndring av Sverige inom en rad olika omr den, och i de utvalda texterna diskuteras allt fr n statsl ra till politisk etik, historiskt relevant filosofi, kultur och ekonomi, till ideologiska riktningar som konservatism, liberalism och nationalism. I en tid d ideologierna r satta p undantag och f r allt mindre utrymme i samh llsdebatten, och d partierna i allt h gre utstr ckning l mnar sina ideologiska grunder i str van efter st rre v ljarunderlag, r en bok som Kjell ns en verklig frisk vind f r den politiskt intresserade. H r finns v lutvecklade ideologiska st llningstaganden och diskussioner inom en rad olika omr den, och just det faktum att boken presenterar ett ideologiskt program och v rlds sk dning snarare n politiska kommentarer, inneb r ven att inneh llet r tidl st, och minst lika aktuellt idag som n r det ursprungligen f rfattades. I denna utg va r dessutom en noggrann, men f rsiktig, modernisering av spr ket genomf rd f r att uppdatera texterna till nutidens spr kbruk, och f r att f rb ttra l supplevelsen hos den samtida l saren. Att varje kapitel r relativt frist ende medf r dessutom att boken kan l sas med god beh llning i princip oavsett i vilken ordning kapitlen l ses. Detta r onekligen en bok som r l tt att terkomma till f r att f rdjupa sig i specifika mnen relaterade till Kjell ns politiska str van.


Product Details
ISBN: 9789187339479
ISBN-10: 9187339471
Publisher: Logik
Publication Date: May 25th, 2016
Pages: 210
Language: Swedish