Modersmål på ta-igen-tid: Aktionsforskning om modersmålsundervisning By Nuhi Bajqinca Cover Image

Modersmål på ta-igen-tid: Aktionsforskning om modersmålsundervisning (Paperback)

$24.73
Usually Arrives at Kepler's in 3-14 Days
(This book cannot be returned.)

Description


Modersm lsundervisningen r den undervisning som elever i grundskolan och gymnasieskolan har r tt till om de har ett annat modersm l n svenska och anv nder detta som dagligt umg ngesspr k. De lokala skolmyndigheterna ansvarar f r att organisera modersm lsundervisning, n r l mplig l rare finns tillg nglig och n r det finns minst fem elever med ett gemensamt modersm l som inte r svenska och som r deras dagliga spr k i hemmet. Ett stort problem r dock idag att modersm lsundervisningen oftast organiseras efter ordinarie skoltid och intresset f r mnet modersm l bland flerspr kiga elever och f r ldrar sjunker. I den h r boken kommer du att ta reda p hur ett antal elever, pedagoger och skolledare reflekterar kring modersm lsundervisning, och hur den upplevs n r undervisning genomf rs p ordinarie skoltid. I boken redovisas resultaten med utg ngspunkt fr n tre olika omr den: attityder, spr k och l rande samt uppfattningar om sj lva integreringsf rs k.


Product Details
ISBN: 9789180275583
ISBN-10: 9180275583
Publisher: Books on Demand
Publication Date: June 16th, 2022
Pages: 136
Language: Swedish