Açık Deliller By Noman Alalowsy Cover Image

Açık Deliller (Paperback)

$30.00
Usually Arrives at Kepler's in 3-14 Days

Description


A IK DEL����LLER

Bismill hirrahm nirrah m

llah'a hamd olsun, sal t ve sel m Em n ve Umm

Neb miz Muhammed (sav)'in zerine ve kısmetli

sah besinin ve kıyamete kadar onlara en g zel ����ekilde uyanların

zerine olsun.

Tahkik ve tahricini benim yaptı����ım bu kitap, merhum

Nu'm n Al's 'nin "A ık Deliller" kitabının g z kama����tırıcı

parlayan ����ekliyle nc baskısıdır.

Bir ok de����erli alim ve ki����iler bu meselenin nemini

g rd kleri gibi, toplumun da bunu daha iyi anlamaya ihtiyacı

oldu����undan kıymetli karde����imiz Zuheyr ���� v ����, ����sl m

lkelerindeki yayınlarının alanını geni����letmek i in bu kitabı

basmaya kalktı.

M lesef zellikle toplumumuzda h l eski c hiliye

d nemini ya����ayarak, Allah'tan ba����kasından medet uman, lm ����

peygamberler ve evliyalardan yardım isteyenler var. Bu ki����iler o

l lerden yardım istediklerinde l lerin kendilerini duyduklarına,

dualarını kabul edeceklerine ve isteklerini yerine getireceklerine

inanıyorlar. Hem de Kur'an'da ve sahih's nnette bulunan

l lerin duymadı����ına dair a ık delillere, kesin h k mlere dikkat

etmeden. E����er l ler duysalar bile hayatta olanlara faydaları

olamaz. Nitekim All h Te l ���� yle buyurmaktadır:

"Ey insanlar (Size) bir misal verildi; ����imdi onu

dinleyin: All h'ı bırakıp da yalvardıklarınız bunun i in

biraraya gelseler bile bir sine����i dahi yaratamazlar. Sinek

onlardan bir����ey kapsa, bunu ondan geri de alamazlar.

����steyen de ciz, kendinden istenen de Onlar ( l lerden

yardım istemekle) All h'ın kadrini hakkıyla bileProduct Details
ISBN: 9783346608376
ISBN-10: 3346608379
Publisher: Noman Alalowsy
Publication Date: February 13th, 2023
Pages: 148
Language: Turkish