Nejlepsí PrŮvodce Vinnými Koktejly By Marek Kotas Cover Image

Nejlepsí PrŮvodce Vinnými Koktejly (Paperback)

$41.99
Usually Arrives at Kepler's in 3-14 Days
(This book cannot be returned.)

Description


Nal v n v na můze b t potěsen m a vylepsen m dobr ho j dla, pit a dobr ho j dla Při zahř t v na zmiz obsah alkoholu i siřičitany a zůstane pouze esence, kter dod v jemnou chuť. Prvn a nejdůlezitějs pravidlo: Pouz vejte při vařen pouze v na nebo n poje, kter byste vypili. Nikdy nepouz vejte v no, kter BYSTE NEPILI Pokud nem te r di chuť v na, nebude se v m l bit pokrm a n poj, ve kter m se rozhodnete je pouz t.

Nepouz vejte tzv. "v na na vařen " Tato v na jsou typicky slan a obsahuj dals př sady, kter ovlivňuj chuť v mi vybran ho pokrmu a menu. Proces vařen /redukov n přinese to nejhors v podřadn m v ně.


V no m v kuchyni tři hlavn pouzit - jako př sada do marin dy, jako tekutina na vařen a jako dochucovadlo v hotov m pokrmu.

Funkc v na při vařen je zintenzivnit, zv razňovat a zv raznit chuť a vůni j dla - nikoli maskovat chuť toho, co vař te, ale sp se ji posilovat.

Pro dosazen nejleps ch v sledků by se v no nemělo přid vat do pokrmu těsně před pod v n m. V no by se mělo provařit's j dlem nebo om čkou, aby se zv raznila chuť. Během vařen by se měl dusit's j dlem nebo v om čce; jak se v no vař , redukuje se a st v se extraktem, kter chutn .

Pamatujte, ze v no nepatř do kazd ho j dla. V ce nez jedna om čka na b zi v na v jednom j dle můze b t monot nn . Pouz t v no je vařen pouze tehdy, kdyz m č m přispět k hotov mu pokrmu.Product Details
ISBN: 9781835649008
ISBN-10: 1835649009
Publisher: Marek Kotas
Publication Date: October 5th, 2023
Pages: 210
Language: Czech