HƯỚng DẪn TuyỆt VỜi VỀ Cocktail RƯỢu By Hà Lan Cover Image

HƯỚng DẪn TuyỆt VỜi VỀ Cocktail RƯỢu (Paperback)

By Hà Lan
$41.99
Usually Arrives at Kepler's in 3-14 Days
(This book cannot be returned.)

Description


Thưởng thức rượu vang c thể l một niềm vui v một sự n ng cao cho thức ăn, đồ uống ngon v một bữa ăn ngon Khi rượu được đun n ng, h m lượng cồn cũng như sulfit sẽ biến mất, chỉ c n lại tinh chất mang hương vị tinh tế. Nguy n tắc đầu ti n v quan trọng nhất: Chỉ sử dụng rượu vang khi nấu ăn hoặc đồ uống m bạn sẽ uống. Kh ng bao giờ sử dụng bất kỳ loại rượu n o m bạn KH NG UỐNG Nếu bạn kh ng th ch hương vị của một loại rượu, bạn sẽ kh ng th ch m n ăn v đồ uống m bạn chọn sử dụng. Đừng sử dụng c i gọi l "rượu nấu ăn " Những loại rượu n y thường c vị mặn v bao gồm c c chất phụ gia kh c ảnh hưởng đến hương vị của m n ăn v thực đơn bạn đ chọn. Qu tr nh nấu/khử sẽ tạo ra những điều tồi tệ nhất ở một loại rượu k m chất lượng.


Rượu vang c ba c ng dụng ch nh trong nh bếp - l m nguy n liệu ướp, l m chất lỏng nấu ăn v l m hương liệu cho m n ăn đ ho n thiện.

Chức năng của rượu vang trong nấu ăn l tăng cường, n ng cao v nhấn mạnh hương vị cũng như m i thơm của m n ăn - kh ng phải để che giấu hương vị của m n bạn đang nấu m l để củng cố n . Để c kết quả tốt nhất, kh ng n n th m rượu v o m n ăn ngay trước khi phục vụ. Rượu n n đun nhỏ lửa với thức ăn hoặc nước sốt để tăng hương vị. N phải đun nhỏ lửa với thức ăn hoặc trong nước sốt khi đang nấu; Khi rượu nấu, n sẽ giảm đi v trở th nh một chất chiết xuất c hương vị.


H y nhớ rằng rượu vang kh ng thuộc về mọi m n ăn. Nhiều loại nước sốt l m từ rượu vang trong một bữa ăn c thể trở n n đơn điệu. Chỉ sử dụng rượu để nấu ăn khi n c thứ g đ g p phần tạo n n m n ăn đ ho n th nh.Product Details
ISBN: 9781835648995
ISBN-10: 1835648991
Publisher: Ha LAN
Publication Date: October 5th, 2023
Pages: 210
Language: Vietnamese